Tyske kommandobunkere... Dines Bogø ...Webmaster: Dines Bogø

Flere fotos og omtaler

Tidl. politibetjent, afdøde direktør Helge Stubs beretning.


Dines Bogø
Denne beretning og meget andet er med i Helge Stubs bog nr. 2 "I Politiets tjeneste", der udkom i november 2004..TYSKERNE HAVDE BESLAGLAGT NYBODER SKOLE, HVOR DER VAR KASERNE.

HER VAR INDKVARTERET 4 INFANTERIKOMPAGNIER = 1 BATALJON = CA. 1.000 MAND MED DIVERSE MATERIEL OG KØRETØJER.

I 1941 HAVDE HITLER SÆRLIG BESVÆR MED AT BEKÆMPE TITOS PARTISANER I JUGOSLAVIEN, DET KUNNE DERFOR HÆNDE, AT ET KOMPAGNI SOLDATER MED KORT VARSEL FIK MARCHORDRE TIL JUGOSLAVIEN, D.V.S. FØRSTE ETAPE TIL KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD FOR VIDERE TRANSPORT TIL JUGOSLAVIEN.

FOR AT UNDGÅ DEMONSTRATIONER FRA DANSKERES SIDE FOREGIK DENNE AFMARCH ALTID OM NATTEN LEDSAGET AF 6 POLITIBETJENTE FRA STORE KONGENSGADES POLITISTATION (3 POLITIKREDS). VI VIDSTE SELVFØLGELIG, HVOR TYSKERNE SKULLE HEN, MEN DET MOREDE OS AT SPØRGE DE TYSKE SOLDATER, HVOR DE SKULLE HEN, SÅ OPLEVEDE VI AT SE HERREFOLKET I NEDTRYKT TILSTAND. PÅ STRÆKNINGEN FRA NYBODER SKOLE TIL HOVEDBANEGÅRDEN HAVDE FLERE TYSKE SOLDATER AF NERVØSITET GJORT I BUKSERNE - - MON DE ELSKEDE HR. HITLER?

EN NAT JEG HAVDE VAGT UDENFOR NYBODER SKOLE (TYSK KASERNE), SPURGTE EN FELTVEBEL (SERGENT), OM JEG VILLE SE, HVAD DE HAVDE BYGGET UNDER SKOLEN, DET VILLE JEG SELVFØLGELIG GERNE.

JEG KUNNE ALTID LADE OPLYSNINGER GÅ VIDERE TIL DEN DANSKE FRIHEDSBEVÆGELSE OG EVT. VIDERE TIL DE ALLIEREDE.

TYSKEREN VISTE MIG EN HEL KOMMANDOCENTRAL, DE HAVDE DIREKTE TLF.LEDNINGER TIL TYSKE KONTORER I DANMARK, ETABLERET I DE DANSKE KABELBRØNDE OG DER FANDTES DIREKTE FORBINDELSER TIL SAMTLIGE AF TYSKERNE BESATTE LANDE.

HAN VISTE MIG DEN DIREKTE TELEFONFORBINDELSE TIL STALINGRAD. DET UNDERJORDISKE BYGGEANLÆG VAR UDFØRT AF DANSKE BETONARBEJDERE.

DETTE STØBEARBEJDE VAR IMIDLERTID IKKE MEGET VÆRD, DANSKERNE HAVDE BLANDET SUKKER I BETONBLANDINGEN, HERVED BLIVER BETONEN PORØS OG SMULDREDE EFTERHÅNDEN BORT.